Flesland

Årstall: 2017

Entreprenør: Hent AS

Prosjekt: Betongarbeid

Betongarbeider, tradisjonell forskaling med mønster. Ny kulvert for gående passasjer fra hotell og parkeringsplasser til Flesland flyterminal.

Share This