BETONGENTREPRENØR

fløyen

Nye murer i betong for anlegging av nytt utomhusområde ved Fløyen Restaurant. Se vår timelapse av byggearbeidet.

betongarbeid

Grunnen til at vi har lidenskap og engasjement til arbeidet vårt, er at betong kan formes til hvilken som helst form. Når vi kan drive med tradisjonell forskaling med utfordrende former, trives vi ekstra godt i arbeidshverdagen vår. Vi har solid kompetanse blant våre ansatte og hos oss kan du få hjelp til å utføre det meste innenfor betongarbeid, fra større oppdrag til den minste forstøtningsmur.

rehabilitering

Vår spesialkompetanse ligger innenfor rehabilitering av gamle bygg. Vi har kunnskapen og erfaringen som må til for å få gamle bygg til å fungere etter dagens krav. Her kan vi utføre alt innen bygningsdeler som nye fundamenter, trapper, dekker, heissjakter m.m.

grunnarbeid

HL Rehab utfører mindre grunnarbeider i egen regi. Ved større grunnarbeidsprosjekter har vi gode samarbeidsrelasjoner til velrennomerte firma som har dette som sitt spesialfelt.

Om oss

HL Rehab AS ble stiftet i 2004 og vi har opp gjennom årene opparbeidet oss solid og bred kompetanse innen betongfaget. Vi er spesialisert på rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg, men har kompetanse til det meste innen betongarbeid og grunnarbeid.

Våre oppdrag spenner fra små enkeltprosjekter til større prosjekter. Vi har hatt flere større totalentrepriser, der knytter vi oss til velrennomerte firma innen byggfaget. Våre kunder er alt fra offentlige utbyggere til profesjonelle og private kunder.

HL Rehab AS har 14 fast ansatte og to av disse er lærlinger i betongfaget.

Vi omsetter for omlag 20 mill. i året og har Sentral Godkjenning Tiltaksklasse 2.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat ved behov for bistand i byggeprosjekt.

Utvalgte Prosjekt

Fløien

Betongarbeid

Akvariet

Generalentreprise

Flesland

Betongarbeid

Share This